Hozam és ingatlanbefektetések értékelési szempontjai

Az ingatlanbefektetés hosszú távú befektetés. A befektető nyeresége a hozam mértékének és biztonságának függvénye. A befektető a jelenben kifizetett összeggel egy jövőbeni folyamatos bevételt és az ingatlan későbbi értékesítéséből származó tőkenyereséget váltja meg. Mind a kettő az ingatlanpiaci kereslet és kínálat függvénye, azonban nemcsak a végfelhasználói, hanem a befektetési piacé is, hiszen a hozamszámítás az adott ingatlanszektorban működő befektetők által elfogadott tőkésítési rátán történik.

A befektetési kockázata a megtérülési (tőkésítési) ráta értékében fejeződik ki. A végfelhasználói kereslet és a kínálati versenyhelyzet (az elhelyezkedés és a termék jellemzői) határozzák meg a bevételeket, míg – ezzel összefüggésben – a kezelési stratégia befolyásolja a fenntartás – üzemeltetés kiadásait. Az ingatlan biztonsága (a bérlők pénzügyi stabilitása, a kiadások tervezhetősége, az ingatlan hosszú távú pozícionálásához szükséges további beruházások költsége, stb. alapján) meghatározza az ingatlannak, mint befektetésnek a kockázatát.

A kockázat másik összetevője az általános gazdasági környezet, az ingatlanpiac által jelentett kockázat. A megfelelő döntések meghozatala érdekében az ingatlangazdálkodás bármely formájával foglalkozó feleknek információkra van szükségük a piaci lehetőségekről, a területi értelemben vett lehetőségekről, valamint a pénzügyi gazdasági lehetőségekről. Ezeket az információkat piackutatás segítségével lehet beszerezni és értékelni. A piackutatás nem más, mint a gazdaság térben lejátszódó folyamatainak mutatószámok segítségével történő leképezése és elemzése, annak érdekében, hogy konklúzióként egy konkrét ingatlannal, vagy ingatlanok csoportjával kapcsolatos fejlesztési illetve befektetési döntéseket megalapozzák.

A pénzintézetek a bérleti funkcióból kialakult hozamértékelést előnybe részesítik, mivel a hitelezés kockázattal jár. A bérleti díjból számított hozamértékből jól kifejezhető, hogyha a vizsgált üzletet vagy ipari épületet nem a jelenlegi funkciója szerint hasznosítanák, milyen bevételre számíthat a mindenkori tulajdonos.

 

 

 

 

A két óriáscég megoldást kínál a helyi napenergia-termelési lehetőségek felmérésére. 

A logisztikai ingatlanok kihasználtsága érezhetően emelkedett. 

A magyar piacon több, nagyobb kiskereskedelmi lánc is terjeszkedni szeretne, a dinamikus forgalom-bővülés pedig új szereplőket vonz a piacra.

A fővárosi irodapiac a fellendülés időszakát éli. A bérlői kereslet növekvőben van, s a fejlesztési kedv is régen látott mértékű. Mindemellett a vidéki körzetekben is pozitív folyamatok figyelhetők meg. 

A GKI fővárosi és magyarországi ingatlanpiaci indexeinek értéke 2018 januárjában -1 illetve 1. A fővárosi index hibahatáron belül csökkent, míg az országos 1 ponttal emelkedett az előző (tavaly októberi) felméréshez képest. 

Tovább a Hírekre