Cégértékelés

A BL Invest Kft 2010-től új piaci szegmens felé is nyitott, a cégértékelések irányába. Az elmúlt időszak bebizonyította számunkra, hogy a gazdasági élet területén megszerzett piaci ismereteinket tovább tudjuk hasznosítani partnereik számára. Megtapasztaltuk a cégértékelés szolgáltatásának piaci hiányosságait, az egyoldalú elemzések veszélyeit és a szakszerűtlen értékeléseket. Cégünk kedvező áron tud gyors és mégis pontos egyszerűsített cégértékeléseket készíteni a KKV szektornak. Az értékelésünk DCF és eszköz alapú számításokat is tartalmaz, mely meglehetős biztonsággal tudja megállapítani a cégek valós értékét. Cégünk az elmúlt években pénzintézeteknek és magánmegbízóknak egyaránt készített cégértékeléseket. 

A cég értéke több faktortól függ: cash-flow, eszközérték, pénzügyi történet, tárgyi eszközök állapota, versenyképes piaci jelenlét, ipari-gazdasági pozíció.Használt értékforma, módszer megnevezése:

  • alapvetően hozamszámítás (DCF, CAP)
  • kiegészítő eszköz alapú vagyonértékelés (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, stb.) dokumentum alapú vizsgálat

Kiindulási alap: a társaság elmúlt három évi üzemeredménye, továbbá mérlege.

Vizsgálatunk során a cégben lévő eszközök, források piaci értéke és a kettő különbözete a saját tőke értéke, vagyis a cég jelenlegi állapotának értéke. Ez az adat lényegében azt mutatjuk be, ha a cég befejezné a tevékenységét, akkor eszközeinek és forrásainak „értékesítése” során mekkora jövedelemhez jutnának várhatólag a tulajdonosok.

Főbb összetevői:

- üzleti cégérték számítás

- vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata

- piaci helyzet, piaci trendek vizsgálata

Hozam alapú cégértékelés

A kategória legelterjedtebb  módszere a diszkontált cash-flow (DCF) alapú vállalatértékelés. A módszer a vállalatérték becslésekor a tőkebefektetők által elvárt megtérülés mértékét a jövőben termelődő, szabadon felhasználható pénzvagyon tükrében vizsgálja. Legnagyobb előnye, hogy a korábbi módszerektől eltérően a pénz időértékét is figyelembe veszi, tehát a vállalkozás értéke a jövőbeli várható pénzáramlásoktól, illetve ezek kockázatától is függ, ugyanis múltbéli adatokra épül és meghatározott növekedési ütemmel számol. 

Eszköz alapú cégértékelés

Ezzel a módszerrel a vállalat értéke egy bizonyos időpontban meglévő vagyon (eszközök, illetve források) értéke alapján kerül meghatározásra. A vagyonérték módszerének számos előnye van. Lehetőséget ad a cégvagyon időbeli változásának ellenőrzésére, nyomon követésére, az eszközök és források ismerete naprakész információt ad a vállalat műszaki-technikai színvonaláról. Emellett a hitelintézetek számára egyértelművé teszi, hogy egy esetlegesen nem fizető vállalatnak mekkora értékű vagyon áll rendelkezésére biztosítékként.

A vagyonérték koncepciója több esetben is (pl. hitelbiztosíték értékelése) tökéletesen alkalmas vállalatértékelésre, azonban a legnagyobb hátránya, hogy kizárólag az értékelés pillanatában kimutatható vagyonelemek értékére összpontosít, és figyelmen kívül hagyja a cég jövedelemtermelő képességét, a cégfejlődést és a külső hatások eredményeként bekövetkező értékváltozást is.

A két óriáscég megoldást kínál a helyi napenergia-termelési lehetőségek felmérésére. 

A logisztikai ingatlanok kihasználtsága érezhetően emelkedett. 

A magyar piacon több, nagyobb kiskereskedelmi lánc is terjeszkedni szeretne, a dinamikus forgalom-bővülés pedig új szereplőket vonz a piacra.

A fővárosi irodapiac a fellendülés időszakát éli. A bérlői kereslet növekvőben van, s a fejlesztési kedv is régen látott mértékű. Mindemellett a vidéki körzetekben is pozitív folyamatok figyelhetők meg. 

A GKI fővárosi és magyarországi ingatlanpiaci indexeinek értéke 2018 januárjában -1 illetve 1. A fővárosi index hibahatáron belül csökkent, míg az országos 1 ponttal emelkedett az előző (tavaly októberi) felméréshez képest. 

Tovább a Hírekre