Az összehasonlító értékelés szempontjai

A szakvélemény minden esetben tartalmazza az összehasonlító adatok azonosíthatóságát. Az összehasonlító adatokat a pénzintézetnek végzett nagyszámú értékeléseink közben beszerzett adás-vételekből, a velünk együttműködő ingatlanirodáktól és értékelő kollégáktól szerezzük be.

A gazdasági válság hatására az ingatlanpiac elbizonytalanodott, így sokszor figyelembe vészünk reális kínálati adatokat is, melyeket korrekciózunk a piaci helyzetének megfelelően.  Sajnos az alacsony számú és a túlságosan nagy eltéréseket mutató adásvételek sokszor nem teszik lehetővé egy adott ingatlan valós középértékének meghatározását.

Az értékelés során hat-tíz összehasonlító adatot veszünk figyelembe, ebből a leggyengébb és a legerősebb adatokat kivesszük, így a bennmaradt három - négy értéket átlagoljuk. A megmaradt négy összehasonlító ingatlant egyenként hasonlítjuk össze a vizsgált ingatlannal (a korrekciót egyesével az összehasonlított ingatlanokkal végezzük).

A piaci számítás egyik legfontosabb kitétele, hogy az egy hrsz. alá tartozó különböző fizikai állapotú épületeket, vagy az épületen belül különböző állapotú és minőségű helységeket a legjobb állapotúhoz redukáljuk, így kapjuk meg az ingatlan hasznos redukált alapterületét. (Az értékbecslésünkben fontos tény, hogy az összehasonlító adatokban szereplő ingatlanok alapterülete is már redukált.)

A számított fajlagos négyzetméter ár és kalkulált hasznos alapterület szorzata adja meg a piaci értéket. Az értékelésben csak a jogilag tisztázott ingatlanokat és épületrészeket értékeljük. Az értékelésben a tisztázatlan jogi helyzetű ingatlanokat és épületrészeket lemérjük és leírjuk, de a fizikai értékét a számításba nem vesszük figyelembe.