Értékbecslések

 

Ingatlan értékbecslés

Cégünk idáig több mint 800 üzleti, és 5 ezer feletti lakossági ingatlan értékbecslést végezett el. 

Referenciáink (a teljesség igénye nélkül):

 

 Cégértékelés

A cég értéke több faktortól függ: cash-flow, eszközérték, pénzügyi történet, tárgyi eszközök állapota, versenyképes piaci jelenlét, ipari-gazdasági pozíció.

Használt értékforma, módszer megnevezése:

  • alapvetően hozamszámítás (DCF, CAP)
  • kiegészítő eszköz alapú vagyonértékelés (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, stb.) dokumentum alapú vizsgálat

Kiindulási alap: a társaság elmúlt három évi üzemeredménye, továbbá mérlege.

Vizsgálatunk során a cégben lévő eszközök, források piaci értéke és a kettő különbözete a saját tőke értéke, vagyis a cég jelenlegi állapotának értéke. Ez az adat lényegében azt mutatjuk be, ha a cég befejezné a tevékenységét, akkor eszközeinek és forrásainak „értékesítése” során mekkora jövedelemhez jutnának várhatólag a tulajdonosok.

 Főbb összetevői:

 - üzleti cégérték számítás

- vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata
- piaci helyzet, piaci trendek vizsgálata

Hozam alapú cégértékelés

A kategória legelterjedtebb  módszere a diszkontált cash-flow (DCF) alapú vállalatértékelés. A módszer a vállalatérték becslésekor a tőkebefektetők által elvárt megtérülés mértékét a jövőben termelődő, szabadon felhasználható pénzvagyon tükrében vizsgálja. Legnagyobb előnye, hogy a korábbi módszerektől eltérően a pénz időértékét is figyelembe veszi, tehát a vállalkozás értéke a jövőbeli várható pénzáramlásoktól, illetve ezek kockázatától is függ, ugyanis múltbéli adatokra épül és meghatározott növekedési ütemmel számol. Egy jelentős hátránya van, hogy a hozamokat csak valószínűsíteni tudja, amelyek alul- vagy felülteljesíthetnek a becsült értékhez képest.

Eszköz alapú cégértékelés

Ezzel a módszerrel a vállalat értéke egy bizonyos időpontban meglévő vagyon (eszközök, illetve források) értéke alapján kerül meghatározásra. A vagyonérték módszerének számos előnye van. Lehetőséget ad a cégvagyon időbeli változásának ellenőrzésére, nyomon követésére, az eszközök és források ismerete naprakész információt ad a vállalat műszaki-technikai színvonaláról. Emellett a hitelintézetek számára egyértelművé teszi, hogy egy esetlegesen nem fizető vállalatnak mekkora értékű vagyon áll rendelkezésére biztosítékként.

A vagyonérték koncepciója több esetben is (pl. hitelbiztosíték értékelése) tökéletesen alkalmas vállalatértékelésre, azonban a legnagyobb hátránya, hogy kizárólag az értékelés pillanatában kimutatható vagyonelemek értékére összpontosít, és figyelmen kívül hagyja a cég jövedelemtermelő képességét, a cégfejlődést és a külső hatások eredményeként bekövetkező értékváltozást is.